Trener

Krzysztof Pańczyk

Mam 45 lat i łączę doświadczenie zawodowe w biznesie z projektami psychoedukacyjnymi i terapeutycznymi. Chcąc być profesjonalistą w każdym aspekcie swojej działalności ciągle się doskonalę. Począwszy od studiów związanych z miękkimi aspektami zarządzania w organizacjach, poprzez psychologię kliniczną i studia podyplomowe, aż po różnego rodzaju kursy.

Od ponad 15 lat pomagam innym osiągać ich cele poprzez coaching i trening. Uważam, że rodzina i praca to dwa kluczowe elementy naszego życia i stąd właśnie moje zainteresowania zawodowe tymi właśnie aspektami. Swój entuzjazm i umiejętności, które nabywam w trakcie kształcenia w nurcie behawioralnym wykorzystuję również w pracy z rodzicami i opiekunami, którzy nie tylko doświadczają różnych skutków swoich działań wychowawczych, lecz przede wszystkim chcą się rozwijać w swoich rolach.

Dlatego zapraszam rodziców i opiekunów, którzy chcą pracować nad swoimi kompetencjami wychowawczymi i doskonalić kontakt ze swoimi dziećmi i wychowankami. Zapraszam również tych, którym praca zawodowa przestała dawać radość i satysfakcję, mierzą się z kryzysem zawodowym i wypaleniem.


Wykształcenie i doskonalenie zawodowe

Edukacja:

  • WSZ w Warszawie/ Oxford Brooks University
  • UE w Poznaniu
  • Kurs z zakresu Terapii Behawioralnej – Uniwersytet SWPS w Poznaniu
  • Uniwersytet SWPS w Poznaniu

Współrealizowane projekty:

  • „W kręgu kobiet” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do kobiet doświadczających przemocy. Celem projektu było m.in. wzrost poczucia własnej wartości, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz zwiększenie poczucia sprawczości i wpływu na własne życie.
  • „Zrozumieć rodzinę” – warsztaty psychoedukacyjne skierowane do par. Celem projektu było m.in. pomoc we wzbudzaniu i wzmacnianiu motywacji członków rodziny do budowania trwałych relacji, podnoszenie umiejętności interpersonalnych członków rodziny oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wewnątrzrodzinnych.
  • „Szkoła dla rodziców”- cykl warsztatów skierowanych do rodziców. Ich celem jest m.in. rozwój prawidłowych postaw i świadomości rodziców w zakresie wychowania dzieci, zapobieganie występowaniu zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz wzmocnienie pozycji rodziców i ich wiary we własne możliwości.

Nie jesteśmy tylko w pracy czyli zainteresowania i pasje…

Od lat moją pasją są samotne, górskie wędrówki. To tam mogę z odpowiedniej perspektywy spojrzeć na własne myśli i emocje. W górach odzyskuję równowagę i siły do kolejnych wyzwań.

Dopełnieniem mojej pasji jest dla mnie kontakt ze zwierzętami, bo to właśnie on jest według mnie wymiernym wskaźnikiem naszego stosunku do innych ludzi.

Potrzebujesz więcej informacji lub konsultacji?

Skontaktuj się ze Specjalistą zadzwoń, wyślij SMS lub napisz.

Pozostańmy w kontakcie