Mediacje

Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo zmuszają ludzi do porozumienia, wygaszają konflikty, na nowo kształtują relację zwaśnionych stron.
Jarosław  Gwizdak


Filary mediacji

  • Ludzie
  • Interesy
  • Możliwości rozwiązań
  • Obiektywne kryteria


Nasze wartości

  • Jesteśmy neutralni i bezstronni
  • Nie opieramy się na domysłach
  • Nie przestajemy szukać rozwiązań
  • Dążymy do zadowolenia obu stron


Jak pracujemy?

Podczas sesji mediacyjnych wspólnie zbudujecie wartość, a kluczowe cele każdej ze stron zostaną zrealizowane dzięki współpracy i wymianie informacji. W trakcie naszej pracy dążymy do wypracowania porozumienia lepszego niż kompromis. Nasi specjaliści pomogą Wam wygenerować rozwiązania twórcze i nowatorskie. Wartością dodaną procesu będzie zmniejszenie ryzyka powstawania nowych konfliktów. Dzięki zastosowaniu skutecznych technik i narzędzi rozwiniecie i utrwalicie pozytywne wzorce komunikowania.

Korzystając z mediacji dbasz o relacje, oszczędzasz czas i pieniądze – dlatego mów, słuchaj i rozwiązuj z nami.

MEDIACJE RODZINNE

Koncentrują się na budowaniu i wzmacnianiu pożądanych wzorców relacji rodzinnych, ale także są pomocne w sytuacji ustalenia planu działania wobec osób zależnych w środowisku rodziny (niesamodzielni rodzice, rodzeństwo).

MEDIACJE PARTNERSKIE

Szczególną wartość wskazują dla partnerów, którzy zauważają oddalenie od siebie, a uwikłanie emo-cjonalne (żal, urazy, pretensje) nie pozwala im samodzielnie zapanować nad sytuacją. Tworzące po-działy spory i zaczynają górować nad chęcią ratowania związku. W tej sytuacji mediator będzie po-mostem, który dociera i łączy ich potrzeby.

MEDIACJE ROZWODOWE

Swoją rolę odgrywają przede wszystkim na etapie separacji/rozwodu, które wymagają nie tylko uregulowania sytuacji finansowo-majątkowej (ustalenie warunków rozstania, podział majątku), ale także w przypadku posiadania potomstwa - stworzenia planu rodzicielskiego.

MEDIACJE SĄSIEDZKIE

Pomagają w rozwiązywaniu konfliktów między sąsiadami, przyczyniając się do poprawy komfortu życia w lokalnym środowisku. Dotyczą one najczęściej zdarzeń dnia codziennego jak zakłócanie spo-koju, śmiecenie i palenie papierosów w miejscach wspólnych czy blokowania miejsc parkingowych.