Cennik

Konsultacja psychologiczna 120 zł 50 min.
Konsultacja psychoterapeutyczna 120 zł 50 min.
Terapia indywidualna 120 zł 50 min.
Terapia par 120 zł 50 min.
Terapia par 180 zł 75 min.
Terapia rodzin 120 zł 50 min.
Terapia rodzin 180 zł 75 min.
Mediacje – spotkania indywidualne* 150 zł 60 min.
Mediacje – posiedzenie mediacyjne** 200 zł 60 min
Coaching 150 zł 60 min
Coaching 200 zł 90 min

Wszystkie ceny są brutto. Niektóre usługi obciążone są podatkiem VAT, który jest ujęty w cenie podanej w cenniku.

* Spotkanie indywidualne obejmuje przygotowanie do mediacji.
**Strony dzielą się kosztami mediacji po połowie, chyba, że ustalą inaczej.