Cennik

 

Konsultacja psychologiczna 150 zł 50 min.
Konsultacja psychoterapeutyczna 150 zł 50 min.
Terapia indywidualna 150 zł 50 min.
Terapia par 150 zł 50 min.
Terapia par 200 zł 75 min.
Terapia rodzin 150 zł 50 min.
Terapia rodzin 200 zł 75 min.
Mediacje – spotkania indywidualne 150 zł 50 min.
Mediacje – posiedzenie mediacyjne 200 zł 50 min
Coaching 150 zł 50 min
Coaching 200 zł 90 min

 

Dietetyka
Konsultacja dietetyczna 140 zł
Wizyta kontrolna 90 zł
Jadłospis 7-dniowy 150 zł
Jadłospis 14-dniowy 250 zł
Jadłospis 28-dniowy 390 zł
Analiza składu ciała 50 zł

Wszystkie ceny są brutto. Niektóre usługi obciążone są podatkiem VAT, który jest ujęty w cenie podanej w cenniku.