Cennik

 

Konsultacja psychologiczna 180 zł 50 min.
Konsultacja psychoterapeutyczna 180 zł 50 min.
Terapia indywidualna 180 zł 50 min.
Terapia par 180 zł 50 min.
Terapia par 250 zł 75 min.
Terapia rodzin 180 zł 50 min.
Terapia rodzin 250 zł 75 min.
Mediacje – spotkania indywidualne 180 zł 50 min.
Mediacje 250 zł 75 min.
Dietetyka
Konsultacja dietetyczna 140 zł
Wizyta kontrolna 90 zł
Jadłospis 7-dniowy 150 zł
Jadłospis 14-dniowy 250 zł
Jadłospis 28-dniowy 390 zł
Analiza składu ciała 50 zł

Wszystkie ceny są brutto. Niektóre usługi obciążone są podatkiem VAT, który jest ujęty w cenie podanej w cenniku.