Monthly Archives :

listopad 2019

Pracownia Psychologiczna PECULIARIS zaprasza do współpracy

Pracownia Psychologiczna PECULIARIS zaprasza do współpracy 2000 1333 admin


Pracownia Psychologiczna PECULIARIS zaprasza do współpracy psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, mediatorów,
coachów, dietetyków, logopedów i innych specjalistów z branży szeroko rozumianych usług społecznych, ukierunkowanych na zapewnienie wsparcia człowiekowi w rozwiązywaniu problemów oraz w rozwoju. Oferujemy możliwość wykonywania praktyki w ciekawym zespole, w doskonale zaaranżowanych gabinetach, dedykowanych do pracy z klientem. Zapewniamy wsparcie prawne, organizacyjne, obsługę księgową i informatyczną. Jesteśmy nastawieni na stały rozwój, wymianę doświadczeń zawodowych i wzajemną życzliwość. Gwarantujemy przy tym elastyczność w podejściu i poszanowanie autonomii specjalistów w ramach współpracy opartej m.in. o zasady coworkingu.

Zapraszamy do kontaktu!